Az örmény nemzetiség törlését kéri egy örmény szervezet

Az örmény nemzetiség törlését kéri egy örmény szervezet

423
0
SHARE

Évek óta belharc keseríti a magyarországi örmény szervezetek életét. Ennek újabb fejezeteként az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület vezetője, Issekutz Sarolta Lázár Jánosnak írt levelében felveti, hogy szervezete kérni fogja a 13, Magyarországon elismert nemzetiség közül az örmény törlését és a magyarörmény felvételét.

Az Országos Örmény Önkormányzat nyílt levélben határolódik el, írásukat változtatás nélkül közöljük:

Sose maradjon le a legizgalmasabb hírekről

A HAZA MIGRÁNSAI – ETNOBIZNISZ VS. NEMZETISÉGEK.

Több, mint két évtizede tart a magát önjelölt módon „magyarörmény” nemzetiségűnek kinevező, a magyarországi örmény közösséget e hosszú idő alatt megosztani és lejáratni próbáló EÖGYKE  (Erdélyi Örmény Gyökerek) vezetőjének és néhány fős holdudvarának ámokfutása. Színre lépésük legelső pillanatától fogva úgy tűnik egyetlen céljuk, hogy szimpla haszon és hatalomszerzés céljából, Magyarország addig egységes örmény közösségében elhintsék a gyűlölet, a kirekesztés és rasszista felhangokat sem nélkülöző megkülönböztetés mételyét. Az elmúlt két évtized részükről szinte másról sem szólt, mint ellenséges hangvételű beadványokról, alaptalan feljelentések sokaságáról, rosszindulatú és közösségünket sértő pletykák és híresztelések terjesztéséről. Ez a hosszú ideje zajló, hisztériába hajló, egyoldalú gyűlöletkeltés ugyan sosem érte el célját és nem tudta megosztani a hazai örménységet, arra azonban alkalmas volt, hogy közösségünk legaktívabb közéleti szereplőinek és képviselőinek becsületébe gázoljon, hírnevét folyamatosan sározza. A támadások olyan méltatlanok, alpáriak és zsigeriek voltak, hogy arról sokáig igyekeztünk nem tudomást venni, ám legutolsó, Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek címzett levelük túlment minden józan ész határán.  Mélységes a felháborodásunk, hogy az Issekutz Sarolta által fogalmazott levél már-már ellenségként – akikkel szemben fel kell lépni – mutatja be a magyarországi örmény közösség azon részét, akik még ismerik anyanyelvüket, ápolják keresztény hitüket, tartják hagyományaikat, továbbviszik ősi alapú, de élő és nagyon is mai kultúrájukat, működtetik színházukat, vasárnapi örmény iskolába járatják gyermekeiket. Teszik mindezt úgy, hogy elismert tagjai a nemzetközi és kárpát-medencei örmény diaszpóráknak. Tiltakoznunk kell minden elérhető fórumon e veszélyes támadás ellen, mely magyarországi örmény nemzetiségű magyar állampolgárokat bevándorlónak, betelepültnek bélyegez meg, és érvrendszere szerint a nemzetiséghez tartozás joga kizárólag azokat illetheti, akiknek sem kulturális, sem nyelvi vonatkozásban nincs igazi köze az örmény közösséghez. A levél megfogalmazója és aláírói odáig jutottak kirohanásukban, hogy kormányzati intézkedést kérnek a hazai örménység választott országos intézménye ellen, ennek hiányában pedig kezdeményeznék a magyarországi örmény nemzetiség intézményes felszámolását és megszüntetését, új néven létrehozva egy másikat, az értelmezhetetlen magyarörmény nemzetiséget:

” a 13 nemzetiség közül az örmény nemzetiség törlését fogjuk kezdeményezni.” idézet a levélből.

Ez példa nélkül való, saját nemzetiségét megtagadó, valódi közösségét eláruló tett. Ezzel a kirekesztő érveléssel gombamód nőhetnének ki a földből, magyarnémet, magyarruszin, magyarukrán, magyarhorvát, magyarszlovák, magyarszerb, magyarromán, magyarlengyel, magyargörög, magyarbolgár, magyarszlovén, magyarcigány nemzetiségek is, megkérdőjelezve a nemzetiségi jelenlét kulturális és nyelvi alapjait. Elvárják továbbá, hogy az általuk csak bevándorolt örményeknek titulált, valójában az egyetlen, egységes és összetartó, magyarországi örmény diaszpóra közösség – bocsánatot kérjen:

„…elvárjuk, hogy a hazai bevándorolt örmények, a történelmi magyarörményektől nyilvánosan bocsánatot kérjenek!”

De miért is és kitől? Azért mert létezik, él, elismerten működik és nemcsak adminisztratív alapon, hanem szívvel, tehetséggel és lélekkel? Azoktól kérjen bocsánatot, akiket folyton folyvást megzavarnak az etnobiznisz pecsenyéjének sütögetésében? Hogy vég nélkül további források tűnjenek el álprogramok, nyomokban sem örmény vonatkozású, alibi rendezvények feneketlen víznyelőjében.

A jelenség különösen veszélyes, elszomorító és félelemkeltő, hiszen Issekutz Sarolta levele olyan időszakban született, melyben a bevándorló és betelepült szavak egyet jelentenek a migráns fogalmával, s e kifejezéseket szitokszóként, tudatosan használva igyekszik gyűlöletet kelteni egy itt élő, nemzetiséggel szemben, melynek tagjai magyar állampolgárok, büszkék magyar és örmény identitásukra egyaránt.

Felhívjuk Magyarország Kormányának, Magyarország Országgyűlésének, valamint a nemzetiségi szószólók figyelmét, hogy az ötvenes évek hangulatát is kitűnően megidéző feljelentőlevél megszületésével a hazai örmény nemzetiség ellen megengedhetetlen, etnikai alapú, gyűlöletkeltő támadás történt, mely érveinek jellege alapján bármelyik más nemzetiséget is érhette volna, s melyre a címzetteknek megfelelő választ kell adnia.

Tisztelettel
Dr. Serkisian Szeván elnök
Avanesian Alex elnökhelyettes
Akopján Nikogosz  elnökhelyettes

NO COMMENTS